Welkom

In Museum de Koloniehof, gevestigd in Frederiksoord wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden.

De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld.
Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat.