Welkom

In Museum de Koloniehof, gevestigd in Frederiksoord wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werd werk, huisvesting, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden.

De man achter deze vooruitstrevende plannen was de sociaal bewogen Johannes van den Bosch. Hij wordt beschouwd als een visionair en geldt als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld.
Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat.

Ervaar het ongelooflijke verhaal van de Koloniën

Begin 19de eeuw richtte generaal Johannes van den Bosch in
Frederik
soord de Maatschappij van Weldadigheid op. In amper zeven jaar tijd werden er zeven Koloniën in Nederland en België gebouwd. Vandaag dragen deze Koloniën samen hun gedeeld verleden uit en zijn ze genomineerd voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus. Vanaf nu te zien in de Koloniehof de nieuwe audiovisuele presentatie die dit unieke verhaal van armoedebestrijding opnieuw tot leven brengt.   Zie voor meer informatie: www.kolonienvanweldadigheid.eu 

Foodzoekers in de Koloniën

 

Vanaf donderdag 13 juli Foodzoekersmiddagen op de Koloniehof