800.000 Kolonisten

Van de kolonisten van destijds leven op dit moment door heel Nederland verspreid ruim 800.000 afstammelingen. Niet allemaal onbekende mensen… Zo vonden Philip Freriks, Henny van der Most en Jeltje van Nieuwenhoven hun voorouders terug als kolonisten in de Koloniën van Weldadigheid. Best leuk om uit te zoeken of úw roots hier liggen.

Deze gegevens zijn beschikbaar via alledrenten.nl en kunnen ook bekeken worden op de in het museum opgestelde computer.