Wordt u onze vriend?

Bijna 200 jaar na de door hem in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid kunnen we de idealen van Johannes van den Bosch in perspectief plaatsen. Idealen van Weldadigheid, het beste met mensen voor hebben. Een geschiedenis die inspireert en die het waard is om te worden doorverteld en opnieuw te worden geactiveerd. Maatschappij van Weldadigheid zet zich hier graag voor in met als doel het behoud en de ontwikkeling van het historische en culturele erfgoed van Johannes van den Bosch.
Wil u ons hierbij ondersteunen? Wordt u dan onze vriend voor 1 euro per maand en profiteer van onze voordelen.
Daarvoor hebt u gratis toegang tot Museum de Koloniehof en de wisseltentoonstellingen, u hebt recht op 10% korting op het assortiment van de Koloniewinkel en u ontvangt de digitale versie van ‘De Star’ gratis in uw mailbox.


Meld u hieronder aan, dan ontvangt u uw persoonlijke koloniepas en een rekening van 12 euro.

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Email
Telefoon